Interieur

  • Vooraf wordt er uitgebreid overlegd met de klant om een duidelijk beeld te krijgen van wat zijn wensen zijn op gebied van meubilering, aankleding, verlichting, sfeer…. 
    Zulke gesprekken worden best in de tijd gespreid omdat ideeën, voorstellen en ontwerpen moeten “rijpen”, zowel bij de klant als bij mij.
  • Na een vrijblijvende afspraak wordt er een gedetailleerde offerte opgemaakt.
  • Uiteindelijk wordt een ontwerp opgemaakt en worden er schetsen voorgelegd, zodat de klant aldus een idee krijgt van zijn toekomstige interieur.
  • Van zodra we tot een overeenkomst gekomen zijn en er bindende afspraken zijn gemaakt, wordt er gezorgd voor een vlot verloop van de werf. 
    Bekwame vaklui worden aangesproken die het overeengekomen ontwerp, in overleg, zullen realiseren.
  • Gedurende de hele “werfperiode” wordt de werfcontrole en de coördinatie ervan verzekerd.  (kleurkeuze, meubels, verlichting, …)